KORONAWIRUS aktualności
zwiń
×

W przychodni obsługujemy pacjentów, który mają założoną prawidłowo maseczkę, tj. zasłaniającą nos i usta.

Pacjenci bez maseczek nie będą obsługiwani.

Istnieje możliwość nabycia maseczki w rejestracji. Koszt maseczki – 5 zł.

 

RECEPTY:

ZAMÓWIENIA NA RECEPTY PRZYJMUJEMY

telefonicznie:     32 376 98 00

mailowo:              recepty@przychodnia-arnika.pl

Prosimy o podanie danych:

imię, nazwisko, numer telefonu

potrzebne leki i ilość opakowań

 

TELEPORADY MEDYCZNE

 

Rejestracja na teleporady pod numerem przychodni: 32 376 98 00

 • rejestrujemy teleporady na konkretną godzinę
 • lekarz oddzwania pod wskazany numer o umówionej godzinie
 • udziela teleporady
 • wystawia e-recepty
 • wystawia e-zwolnienia

 

Teleporady medyczne:

 • zwiększają wygodę korzystania z usług medycznych
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
 • skracają czas oczekiwania na wizyty u lekarzy

Zachęcamy do korzystania z teleporad.

 

 

 

stomatologia
zwiń
×

Rejestracja stomatologiczna pod nr tel.

733 744 719

698 235 233

czynna w godzinach pracy gabinetów.

Godziny pracy gabinetów:

poniedziałek 9 – 18
wtorek 9 – 18
środa 9 – 18
czwartek 9 – 18
piątek 9 – 18

Prosimy o punktualne przybycie do gabinetu, najwcześniej 5 min przed zaplanowaną wizytą, ponieważ Pacjenci przyjmowani są w odstępach czasowych.

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości leczenia stomatologicznego.

Nasi lekarze to doświadczeni specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.


Świadczymy usługi z zakresu:

 • leczenia zachowawczego
 • leczenia kanałowego (endodontyczne)
 • protetyki
 • radiologii
 • higieny jamy ustnej – usuwanie kamienia, piaskowanie

Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, a na wszystkie nasze usługi udzielamy gwarancji.

Oferujemy leczenie w ramach kontraktu z:

oraz leczenie odpłatne. Na kompleksowe leczenie stomatologiczne udzielamy rabatów. Ceny negocjowane są indywidualnie w zależności od zakresu i złożoności leczenia.

zobacz cennik
krótkie terminy
i konkurencyjne ceny
nowoczesne metody,
materiały i urządzenia
leczenie bez bólu
możliwość umówienia wizyty
w języku ukraińskim
w języku angielskim

 

 

 

 

 

Rejestracja: + 48 733 744 719

Rejestracja : + 48 698 235 233

podstawowa
opieka
zdrowotna
zwiń
×

W ramach umowy z NFZ naszym pacjentom zapewniamy:

 • podstawową opiekę zdrowotną
 • badania laboratoryjne
 • badania EKG
 • badania USG jamy brzusznej
 • badania spirometryczne
 • badania audiometryczne
 • zastrzyki dożylne i domięśniowe

Gwarantujemy:

 • profesjonalną opiekę medyczną na najwyższym poziomie
 • krótkie terminy

Jak zostać naszym pacjentem?

Wystarczy wypełnić i złożyć deklarację wyboru. Druki deklaracji oraz instrukcję ich wypełnienia można uzyskać w Rejestracji lub pobrać pliki:
Deklaracja wyboru POZ i lekarza
Deklaracja wyboru POZ i pielęgniarki
Deklaracja wyboru POZ i położnej

 

Zapraszamy:
od poniedziałku  do  piątku w godzinach  8.00 – 18.00

Rejestracja: + 48 32 376 98 00 w godzinach 8.00 – 14.00

 

Prowadzimy również komercyjną działalność medyczną.

medycyna
pracy
zwiń
×

W ramach medycyny pracy zapewniamy usługi obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne. Badania realizowane są przez wykwalifikowany personel przy spełnianiu wszystkich wymogów prawnych.

W ramach usług realizowanych w zakresie medycyny pracy oferujemy:

 • badania dla osób obsługujących maszyny w ruchu
 • badania dla osób pracujących na wysokości
 • badania dla osób pracujących w hałasie
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania dla kierowców do prawa jazdy
 • badania dla osób użytkujących samochody służbowe

Zachęcamy Pracodawców do podpisania z nami umowy na świadczenie usług Medycyny Pracy. Umowa oznacza niższe ceny i zbiorcze rozliczenie usług, raz w miesiącu.

Zapraszamy do współpracy!

zobacz cennik
Dla pacjentów
sieci
medycznych
zwiń
×

W ramach zawartych umów przyjmujemy pacjentów największych sieci medycznych:

 • Luxmed
 • Medicover
 • Enel-med
 • Falck Centra Medyczne
 • Allianz
 • PZU Zdrowie
 • Polmed
 • Centermed
 • Signal Iduna

Jeżeli posiadasz Kartę Opieki Medycznej jednej w wymienionych sieci zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Zapewniamy opiekę:

 • stomatologiczną
 • POZ
 • medycyny pracy


Rejestracja telefoniczna 
w godzinach 8.00 – 14.00
t:
 +48 32 376 98 00 

RODO
zwiń
×

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arnika Sp. z o.o.

Adres: ul. Mikulczycka 15, 41-800 Zabrze (dalej „My”, „Przychodnia” lub „Administrator”),

reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: listy@przychodnia-arnika.pl ,

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

 • ustawa o działalności leczniczej
 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ustawa o zakładach opieki zdrowotnej;
 • ustawa o służbie medycyny pracy;
 • ustawa o publicznej służbie krwi;
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
 • Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji
 • świadczenia usług archiwizacyjnych
 • obsługi hostingowej
 • obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów.
W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

zarejestruj się
już dziś

Przychodnia POZ
Medycyna Pracy

 

+48 32 376 98 00

Przychodnia
Stomatologiczna

 

+48 733 744 719

pacjenci
o nas

Pani Doktor Rosiak jest lekarzem, który zawsze ma czas dla pacjenta. Cierpliwie udziela informacji o stanie zdrowia i przebiegu leczenia. Jest bardzo kompetentna i ma doskonałe podejście.

 

Od zawsze bałam się dentysty. Paraliżujący strach XXL. Pewnego dnia, z bólem zęba, trafiłam do Doktor Agaty. Cudowna kobieta. Spokojnie, systematycznie podeszła do mojej histerii. Wizyta była komfortowa, a ja od tej pory jestem Jej stałą pacjentką.

Do przychodni Arnika chodzę od wielu lat. Szanuję pracujących tutaj lekarzy, a oni szanują mój czas. Wizyty umawiane są szybko i na konkretną godzinę.

aktualności
czytaj
artykuł
Drugi gabinet stomatologiczny

Uruchomiliśmy dla Państwa drugi gabinet stomatologiczny. Nowy gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, w tym między innymi, rentgen cyfrowy.

czytaj
artykuł
Uwaga na cukrzycę

Na cukrzycę chorują ponad 2 miliony Polaków, a kilkaset tysięcy nie wie, że ją ma. Zlekceważenie problemu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń narządów.

współpracujemy z:
kontakt

Arnika

Sp. z o.o.

adres:
Mikulczycka 15
41-800 Zabrze

 

godziny przyjęć:
pon – pt
08:00 – 18:00

 

Rejestracja POZ, medycyna pracy

pon – pt
08:00 – 14:00

t: +48 32 376 98 00


stomatologia
t: + 48 733 744 719

 

mail:

listy@przychodnia-arnika.pl

 

przychodnia
POZ
przychodnia
stomatologiczna
medycyna
pracy
Copyrights ® Arnika 2018
Designed with F<3
KRS 0000944539, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 5000 PLN
NIP: 6482684074 | REGON: 241041653
nr rachunku bankowego: mBank 77 1140 2004 0000 3402 7554 3383
Copyrights ® Arnika 2018
Designed with F<3